Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi

Biziň kärhanalarymyz

Biziň kärhanalarymyz

Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi

ş.Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, j.595
Tel.:(993-12)28-20-51,28-20-52
Web:akpamyk.ru
Email:sale@akpamyk.ru