Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi

Biziň kärhanalarymyz

Biziň kärhanalarymyz

Gökdepäniň Türkmenistanyň Gahrynamy Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy

Ahal welaýaty Gökedepe ş.t.ş,Aşgabat-Baharly ýolynyň 46-njy km.
Tel.:(993-132)2-18-66/67/68/69/70/71/72
E-mail: atatex@online.tm/atatex@atknet.com