Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi

Biziň kärhanalarymyz

Biziň kärhanalarymyz

Gökdepe şäherindäki pagta egriji fabrigi

ş.Gökedepe, Aşgabat-Baharly ýolynyň 47 km-i
Tel:(993-132)4-09-01/03/04