Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi

Biziň kärhanalarymyz

Biziň kärhanalarymyz

Gypjak şäherçesindäki Saparmyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy

Ahal welaýaty,Ruhabat etr.,
Tel.:(993-12)25-83-45,25-84-47,25-82-21
E-mail:kipchak.textile@gmail.com
Web:www.kipchaktextile.com