Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi

Biziň kärhanalarymyz

Biziň kärhanalarymyz

Ruhabat etrabyndaky panbarhat matasy öndürilýän fabrigi

Aşgabat, Aşgabat-Gökdepe aýlaw ýolynyň 12-nji km.
Tel:(99312)25-80-06