Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi

Biziň kärhanalarymyz

Biziň kärhanalarymyz

Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky dokma fabrigi ÝGPJ

Mary welaýaty,Wekilbazar etraby
Tel.:(993-522)4-25-03/04/05/06,4-25-11