Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi

Biziň kärhanalarymyz

Biziň kärhanalarymyz

Köneürgenç pagta egriji fabrigi

Köneürgenç etrap,Geňeşlik Ak-Gala,oba Köçerýap
Tel:(993-347)3-60-32,35