Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi

Biziň kärhanalarymyz

Biziň kärhanalarymyz

Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan Eje Adyndaky Dokma Toplumy BALKANDOKMA ÝGPJ

Serdar ş.,Aşgabat-Türkmenbaşy magistraly,1
Tel.:(993-246)7-15-01/02