Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi

Biziň kärhanalarymyz

Biziň kärhanalarymyz

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky pagta egirme fabrigi ÝGPJ

Lebap welaýaty,Halaç etraby,J.Mähremow d/b,Çohpetde obasy.
Tel.:(993-441)3-00-16,18/19