Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi

Biziň kärhanalarymyz

Biziň kärhanalarymyz

Türkmenbaşy Tekstil Compleksi ÝGPJ

ş.Aşgabat, 1932, A.Garlyýew köç.,jaý 70 Tel.:(993-12)42-26-20
E-maıl: info@ttkompleksi.com
Web:www.ttkompleksi.com»»»

Aşgabat dokma toplumy

Aşgabat dokma toplumy ş.Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly
Tel.:(993-12)23-23-56/58/49
Web:www.adttextile.com»»»

Aşgabadyň S.A.Nyýazow adyndaky nah-mata kombinaty

ş.Aşgabat, 2052 köç.,jaý 2
Tel.:(993-12)36-04-29,36-13-13»»»

Aşgabadyň Modeller öýi

ş.Aşgabat, 2060,köç., j. 34
Tel.:(993-12)34-62-43,34-65-70,36-43-17(15)»»»

Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky ýüpek fabrigi

ş.Aşgabat, 2060,köç., j.13
Tel.:(993-12)36-43-48,36-43-17
Email:silk_tm@mail.ru»»»

Altyn Asyr harytşynaslyk merkezi

ş.Aşgabat, Görogly köç., jaý 77
Tel:(993-12)92-36-39,92-52-31,92-51-73»»»

Aşgabat şäherindäki medisina hem-de kosmetiki pamyk önümlerini öndürýän fabrigi

ş.Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, j.595
Tel.:(993-12)28-20-51,28-20-52
Web:akpamyk.ru
Email:sale@akpamyk.ru»»»

Türkmenbaşy jins toplumy

Ahal welaýaty,Ruhabat etr., Herrikgala obasy
Aşgabat-Türkmenbaşy ýolynyň 13-nji km.
Tel.:(+993 12) 25-45-31
Web:http:www.turkmen-jeans.com
mail:info@turkmen-jeans.com»»»

Gökdepäniň Türkmenistanyň Gahrynamy Atamyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy

Ahal welaýaty Gökedepe ş.t.ş,Aşgabat-Baharly ýolynyň 46-njy km.
Tel.:(993-132)2-18-66/67/68/69/70/71/72
E-mail: atatex@online.tm/atatex@atknet.com»»»

Gökdepe şäherindäki pagta egriji fabrigi

ş.Gökedepe, Aşgabat-Baharly ýolynyň 47 km-i
Tel:(993-132)4-09-01/03/04»»»

Gypjak şäherçesindäki Saparmyrat Nyýazow adyndaky dokma toplumy

Ahal welaýaty,Ruhabat etr.,
Tel.:(993-12)25-83-45,25-84-47,25-82-21
E-mail:kipchak.textile@gmail.com
Web:www.kipchaktextile.com»»»

Baharly etrabyndaky Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma fabrigi

Baharly etr., Akdepe obasy,Ashgabat-Baharly uly ýolunyň 85 km-i
Tel.:(993-12),37-54-74/75»»»

Kaka etrabyndaky Serdar pamyk egriji fabrigi

Ahal welaýaty,Kaka etraby,Kaka şäherçesi
Tel.:(993-133)4-63-52»»»

Abadan şäherindäki nah egirme fabrigi

ş.Aşgabat,Abadan etrap,Oguzhan köçesi,1
Tel.:(993-12)33-49-06/07»»»

Ruhabat etrabyndaky panbarhat matasy öndürilýän fabrigi

Aşgabat, Aşgabat-Gökdepe aýlaw ýolynyň 12-nji km.
Tel:(99312)25-80-06»»»

Ruhabat dokma toplumy

Ahal welaýaty,Ruhabat etraby,Ýasmansalyk obasy Aşgabat-Gökdepe aýlaw ýolynyň 16 km-i.
Tel.:(993-12)25-88-70/72/73»»»

Türkmenabadyň pamyk egriji fabrigi

Lebap welaýaty,Seýdi şäheri
Tel.:(993-422)7-95-63/68»»»

Türkmenabat şäherindäki pagta egriji fabrigi

ş.Türkmenabat, 1-nji Sebagat zolagy
Tel.:(993-422)1-14-22,1-14-24,1-14-35»»»

Türkmenabat şäherindäki lukmançylyk pamygy we timar beriş pamyk serişdelerini öndürýän Ak Pamyk

ş.Türkmenabat, Gurbansoltan eje etr., Gurbanow köç., jaý 100
Tel.:(993-422)6-48-81,6-47-30
E-mail:akpamykinfo2014@gmail.com»»»

Seýdi şäheriniň pamyk egriji fabrigi

Lebap welaýaty,Seýdi şäheri
Tel.:(993-461)2-20-30,2-04-49-,2-24-20»»»

Marynyň Ýeňiş tikin fabrigi

ş.Mary, A.Nyýazow köç., jaý 1
Тел.:(993-522)4-60-06,4-60-86(92)
Web:www.mary-enish.tiu.ru
Email:www.yenishtikin@mail.ru»»»

Baýramalynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky dokma toplumy

Mary welaýaty,Baýramaly ş., Türkmenabat şaýoly,1.
Tel.:(993-564)6-09-05,6-02-56
E-mail: b_tex_complex@mail.ru»»»

Wekilbazar etrabyndakyTürkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan-Eje adyndaky dokma fabrigi

Mary welaýaty Wekilbazar şäherçesi
Tel:(8-522)4-25-02/04/05,Faks:4-25-07
Web:http://wekilbazardokma.gov.tm
E-Mail: wbdokma@mail.ru»»»

Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan eje adyndaky dokma fabrigi ÝGPJ

Mary welaýaty,Wekilbazar etraby
Tel.:(993-522)4-25-03/04/05/06,4-25-11»»»

Tagtabazaryň pagta egirme fabrigi

Mary welaýaty,Tagtabazar etraby,Erden obasy
Tel.:(993-568)5-55-16/17»»»

Türkmengala etrabynyň Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky pagta egirme fabrigi

Mary welaýatyň,Türkmengala etraby
Tel:(993-569)3-18-54,(9-522)6-02-93»»»

Köneürgenç pagta egriji fabrigi

Köneürgenç etrap,Geňeşlik Ak-Gala,oba Köçerýap
Tel:(993-347)3-60-32,35»»»

Daşoguz Şäherindäki Pagta Egriji fabrigi

Daşoguz şäheri.,Bitaraplyk şaýoly,125
Tel.:(993-322)2-79-77,2-79-71
Web:www.dasoguziplik.com
Email:contact@dashoguzupluk.com,info@dashoguzupluk.com»»»

Türkmenistanyň Gahrymany Gurbansoltan Eje Adyndaky Dokma Toplumy BALKANDOKMA ÝGPJ

Serdar ş.,Aşgabat-Türkmenbaşy magistraly,1
Tel.:(993-246)7-15-01/02»»»

Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky pagta egirme fabrigi ÝGPJ

Lebap welaýaty,Halaç etraby,J.Mähremow d/b,Çohpetde obasy.
Tel.:(993-441)3-00-16,18/19»»»