Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi

Biziň kärhanalarymyz

Täzelikler

Hormatly Türkmenistanyň ýaşaýjylary!

Sagdynlyk we ruhubelentlik ýylynda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherinde geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary mynasybetli Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi, ýurdumyzyň zehinli dizaýnerleriniň döwrebap, milli öwüşginli sport egin-eşikleriniň eskizleriniň hödürnamalaryny kabul edýär.
Biziň salgymyz: Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýolynyň 96-njy jaýy, Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi. Tel:40-70-68;69;71;72

Hoş geldiňiz!