Türkmenistanyň dokma senagaty ministrligi

Biziň kärhanalarymyz

Täzelikler

Dokma önümleriniň sergisi

Dokma senagatynyň işgärleriniň güni mynasybetli"Türkmen dokmasy-2017"atly dokma önümleriniň halkara sergisi 3-4-nji iýun 2017-nji ýyl.
Biz Siziň gatnaşmagyňyz üçin taýýarlyk görmäge, kömek bermäge, ýardam bermäge taýyn. Gatnaşmak üçin ähli goşmaça soraglar boýunça guramaçylyk komitetine ýüz tutmagyňyzy Sizden haýyş edýäris. Guramaçylyk komitetiniň telefon belgileri: (993-12) 40-71-68; 40-71-57, faks belgisi: (993-12) 21-09-06 ýa-da elektron salgysy: TmTeхtile@mail.ru